Wegens drukte hebben wij besloten geen nieuwe patiënten meer aan te nemen.
We maken enkel een uitzondering voor:
inwonende gezinsleden van personen die op dit ogenblik reeds patiënt zijn
– bewoners uit de directe omgeving van de praktijk
Hiermee bedoelen we enkel de volgende straten: Jan Van Avondtstraat, Schotelveldweg, Stokerijstraat, Oude Aarschotseweg, Kerkhofweg.

Een reactie achterlaten