Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Alle lichamelijke en psychologische klachten
 • Gynaecologische problemen
 • Uitstrijkjes
 • Verwijderen en plaatsen van spiraaltjes
 • Zwangerschapsopvolging
 • 7de dagsonderzoek pasgeborenen
 • Opvolging en vaccinatie van kinderen
 • Jaarlijkse controle van suiker, cholesterol, enz
 • Zorgplanningsgesprek
 • Rookstopbegeleiding
 • Kleine ingrepen: ingegroeide teennagel, wegnemen van cyste, bioptie van een huidletsel
 • Hechten van wonden
 • Bevriezen van wratten
 • Tapen en gipsen van kwetsuren
 • Manueel geneeskundig onderzoek
 • Pre-operatief onderzoek
 • Verzekeringsonderzoek
 • Longfunctie test (spirometrie)
 • ECG (cardiogram)
 • Reisadvies en reisvaccinaties
 • Invullen van attesten

Wie zijn wij?

Wij zijn 4 gedreven huisartsen die samen willen instaan voor de zorg van onze patiënten.
We werken nauw samen en houden dagelijks patiëntenoverleg.
Zo beheren we samen uw medisch dossier en dragen we een gedeeld beroepsgeheim.
Naast huisartsgeneeskunde, hebben we gewerkt bij Kind en Gezin en volgden we een extra opleiding in de Manuele (of fysische) geneeskunde. 1 collega vervolmaakte de opleiding Tropische geneeskunde.

Sinds 2017 is onze praktijk opleidingspraktijk voor artsen die specialiseren in de huisartsengeneeskunde. Naast de 4 vaste artsen, zal er ook steeds een huisarts-in-opleiding (HAIO) werkzaam zijn. Dit is een afgestudeerde arts die zelfstandig werkt. Zo nodig kan de HAIO supervisie vragen aan de vaste artsen.

Contact

U kan ons telefonisch bereiken op het nummer 016/44.33.93. We vragen u bij voorkeur te bellen tussen 8u en 13u. De artsen hebben een dagelijks telefoonuurtje van 12u - 13u. Gelieve na 13u enkel te bellen voor dringende raadplegingen of huisbezoeken.

Na 19u en in het weekend kan U voor dringende gevallen terecht op het nummer van de wachtdienst: 1733