Wat zijn de voordelen?

  • Al Uw medische gegevens worden op dezelfde plaats verzameld, zo kan Uw medische toestand
    beter opgevolgd worden.
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen worden beperkt.
  • Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger.
  • Naast acute en chronische zorg, zal Uw arts ook de preventieve aspecten van Uw gezondheid
    bewaken. (vaccinaties, uitstrijkjes, bloedonderzoek, ...)
  • U krijgt een hoger bedrag terugbetaald door Uw ziekenfonds voor een raadpleging bij Uw huisarts.
  • De toelage voor een avondconsultatie (na 18u) wordt volledig terugbetaald door Uw ziekenfonds.

Wat moet U doen?

Wanneer U wenst dat onze praktijk Uw vaste huisartsenpraktijk wordt, meldt U dit tijdens de consultatie. De arts zal via elektronische weg via Uw eID een GMD voor U aanmaken. Er dient geen meerkost betaald te worden. Er zijn geen extra administratieve formaliteiten nodig. Vanaf dat moment zal Uw GMD elk kalenderjaar automatisch verlengd worden door Uw ziekenfonds bij de eerste consultatie van elk nieuw kalenderjaar.

Hoe zit het met groepspraktijken?

Huisartsenpraktijk Hoogveld staat officieel geregistreerd als groepspraktijk. Dit wil zeggen dat elk ziekenfonds weet dat Dr. Byloos, Dr. Claeys, Dr. Ferson en de HAIO deel uitmaken van dezelfde praktijk. Bijgevolg zal U bij alle artsen van dezelfde voordelen kunnen genieten. Indien U Uw GMD opent bij de ene arts, gelden dezelfde voordelen wanneer U op consultatie komt bij één van de andere artsen.