Aangezien steeds meer diensten via elektronische weg verlopen, is het voor ons belangrijk om steeds de meest recente versie van Uw identiteitskaart in te lezen.
Daarom vragen we om steeds Uw eID of geldig kidsID mee te brengen als U op consultatie komt. Aan het begin van de consultatie zullen we U naar Uw eID vragen om Uw dossier te kunnen bijwerken.
Voor kinderen die geen geldig kidsID hebben, vragen we de ISI+ kaart mee te brengen.
Alvast bedankt om hieraan te willen denken.